Nové sloty každý deň - / Najlepší katalóg stránok Falošný Rolex - hodinky! Najlepšie superklonové repliky hodiniek rolex na ReplicaRolexExpert.io. okamžitý vír okamžitý vír Kluby do 21 rokov v NYC ponúkajú zábavný nočný život primeraný veku.
New slots every day - https://seriesonline.biz/ Best site catalog Fake Rolex - watches! Best superclone replica rolex watches at ReplicaRolexExpert.io. immediate vortex immediate vortex Under 21 clubs in NYC offer fun, age-appropriate nightlife.

Chcem študovať v zahraničí zadarmo, jedenásť krajín pre vás

Určite existuje spôsob, ako študovať v zahraničí zadarmo. Študenti často premýšľajú o semestri alebo roku v zahraničí je naozaj drahá.

V mnohých ohľadoch je to tak, najmä pre tých, ktorí sa zapisujú do programov spojených s domácimi univerzitami alebo agentúrami „stredného človeka“, ktoré si účtujú veľa peňazí. Za týmto účelom vám v tomto článku ukážeme, ako študovať v zahraničí zadarmo (štipendiá na bezplatné štúdium v ​​zahraničí).

Predpokladajme však, že máte záujem študovať v zahraničí za nízke alebo žiadne náklady a nevadilo by vám absolvovať ďalšie papierovanie a prihlášky. V tom prípade by ste sa mohli nájsť štúdium v ​​zahraničí zadarmo, s možnosťou urobiť si rok alebo dokonca celý svoj titul aj v zámorí.

S týmto vedomím, ak chcete študovať v zahraničí, ale nemôžete sa vyrovnať s drahými výučba, zvážte jeden z nich krajiny kde môžeš štúdium v ​​zahraničí zadarmo.

Štúdium v ​​zahraničí zadarmo prihlásením

Opäť platí, že všetky krajiny uvedené v tomto článku môžu navštevovať iba vtedy, ak sa zaregistrujete priamo na univerzite alebo v ekvivalente príslušnej krajiny.

Napríklad, ak ste Americký, študijné programy v zahraničí, ktoré vaša škola inzeruje alebo vidíte online, vám budú stále účtovať poplatky, aj keď študujete v jednej z nižšie uvedených krajín.

Existujú obrovské výhody pre používanie týchto programov pred priamym zápisom, ako sú napríklad jednoduché aplikačné procesy, pomoc s vízami, skutočnosť, že máte do činenia s americkými administratívnymi ľuďmi a finančné a oveľa viac, väčšinou z hľadiska jednoduchosti a pohodlia.

Je pravda, že ste sa rozhodli pre možnosť dlhodobejšieho štúdia v zahraničí, a ste ochotní urobiť všetku administratívnu prácu, výskum sami, pokiaľ ide o to, ktoré triedy chcete absolvovať, zistite, či sa vaše triedy v zahraničí budú započítavať do vášho domáceho univerzitného titulu, a vysporiadajte sa s byrokraciou, ktorá sa zvyčajne týka obchodovania s cudzou krajinou. v zahraničí.

#1. Nemecko

Nemecko, známe svojím výborným univerzitným systémom, je miestom, kde môžu všetci zahraniční študenti študovať v zahraničí zadarmo. Napriek tomu majú platiť ročný správny poplatok, zvyčajne nižší ako € 350.

Krajina má tiež veľa skvelých miest, ktoré by ste mohli študovať v zahraničí, pričom za svoje vzdelanie neplatíte nič a tiež si môžete vychutnať výhodu nízkych životných nákladov.

Zoznam bezplatných univerzít v Nemecku

Univerzity bez výučby pre zahraničných študentov v Nemecku poskytujú príležitosť mnohým vysokoškolským a postgraduálnym študentom z celého sveta. Hlavnú príležitosť získajú z hľadiska kvalitatívneho vzdelávania na verejných univerzitách v Nemecku, ktoré neakceptujú školné.
V Nemecku, kvôli plnému finančnému záväzku vlády a snahe o zabezpečenie nadštandardného štandardu vo vzdelávaní, sa na väčšine nemeckých univerzít neúčtujú školné tuzemským ani zahraničným študentom. To znamená, že aj zahraniční študenti v Nemecku môžu študovať bezplatne.

Zostavili sme zoznam univerzít bez vyučovania v Nemecko kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

#2. Francúzsko

Francúzsko je jedným z najobľúbenejších miest na štúdium v ​​zahraničí zadarmo. Okrem toho na svojich verejných vysokých školách neúčtujú školné bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Napriek tomu očakávajte, že zaplatíte malý administratívny poplatok a budete vedieť trochu po francúzsky.

Je však dôležité poznamenať, že najcennejšie univerzity vo Francúzsku, nazývané grandes écoles, si účtujú školné, takže sa držte verejnej univerzity vo Francúzsku, ak chcete študovať v zahraničí zadarmo. vysokoškolák or magisterský študijných programov.

Zoznam univerzít vo Francúzsku

Poplatky za štúdium na vysokých školách vo Francúzsku sa líšia podľa úrovne vzdelania, teda či ide o prvý stupeň (bakalárske), druhý stupeň (magisterský stupeň) alebo tretí stupeň (doktorát) a od zodpovedného orgánu, teda či ide o súkromnú zákon alebo verejný subjekt, ako je vysvetlené nižšie.

Verejná agentúra môže niekedy účtovať dodatočné poplatky za určité študijné programy, najmä za programy druhého cyklu.

Školné na verejných vysokých školách vo Francúzsku

Prvý cyklus štúdia (titul - licencia): 189,10 eur ročne. Za inžinierske kurzy sa účtuje školné vo výške 615.10 EUR za akademický rok, za lekárske študijné programy sa účtujú rôzne školné v závislosti od študijného programu.

Napríklad priemerný mesačný poplatok za lekára je 452 EUR ročne.
Druhý cyklus (magisterské kurzy): 261,10 EUR ročne
Tretí cyklus (doktorát): 396,10 EUR ročne.


Školné na súkromných univerzitách vo Francúzsku

Aj keď sa školné líšia podľa programu a inštitúcie, priemerné školné pre súkromné ​​univerzity vo Francúzsku sa pohybuje okolo 1,500 až 6,000 EUR ročne. Obchodné školy zvyčajne účtujú školné okolo 4500 až 7000 EUR ročne.

Zostavili sme zoznam univerzít bez vyučovania v Francúzsko kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

#3. Rakúsko

Každý, kto má cestovný pas EÚ / EHP, môže v Rakúsku študovať až osem semestrov zadarmo v Rakúsku, pričom platí len niekoľko málo administratívnych nákladov.

Ak však nie ste štátnym príslušníkom EÚ, univerzita je stále skutočne lacná, približne 725 za semester na verejných univerzitách v krajine.

Americké univerzitné poplatky sú v porovnaní s rakúskymi kurzami veľmi drahé.

Zoznam bezplatných univerzít v Rakúsku

Vypracovali tiež zoznam univerzít bez výučby v Rakúsko kde môžete študovať v zahraničí zadarmo, zahŕňajú:

#4. Švédsko

Švédsko, najväčšia zo škandinávskych krajín, je tiež považované za lídra v inováciách a je zaradené medzi top 5 krajín s najvyšším patentom na obyvateľa.

Či už ste študent na výmennom pobyte, ktorý plánuje krátkodobý pobyt vo Švédsku, študuje na magisterskom stupni alebo študuje na plný stupeň, profitujete z otvorenej a neformálnej atmosféry Švédska, kurzov s mierou a širokej škály progresívnych kurzov.

V skutočnosti je Švédsko jednou z najobľúbenejších študijných destinácií v Európe. V roku 2009 sa takmer 40,000 10 zahraničných študentov rozhodlo študovať vo Švédsku. To je v tomto roku takmer XNUMX % študentov.

Konkrétne, ak máte pas EÚ/EHP alebo Švajčiarska, môžete študovať vo Švédsku zadarmo. Iní štátni príslušníci však môžu očakávať, že budú platiť niekoľko tisíc dolárov ročne.

naopak, PhD študijné programy sú zvyčajne zadarmo, a dokonca dostanete zaplatené. Okrem toho všetci študenti majú možnosť pracovať počas štúdia Švédsko.

Zoznam bezplatných univerzít vo Švédsku

Keďže Švédsko je členom Európskej únie, pravidlá školného pre štátnych príslušníkov sa vzťahujú aj na občanov iných krajín EÚ alebo EHP a Švajčiarska. Študenti výmenných pobytov sú tiež oslobodení od poplatkov, pretože ich štúdium je stanovené podľa dohôd medzi švédskymi a zahraničnými univerzitami.

Väčšina univerzít vo Švédsku sú verejné a školné sa vzťahuje iba na študentov mimo EÚ / EHP; poplatky sa pohybujú medzi 6,000 a 45,000 EUR za akademický rok, v závislosti od vybranej študijnej disciplíny.

Tri súkromné ​​univerzity vo Švédsku účtujú priemerné školné medzi 12,000 a 15,000 EUR / rok, ale pre niektoré disciplíny by to mohlo viesť až k 25,000 EUR / rok.

Ďalej sme zostavili zoznam univerzít bez vyučovania vo Švédsku, kde môžete študovať v zahraničí zdarma zahŕňajú:

#5. Grécko

Konkrétne, študenti z EÚ / EHP študujú v zahraničí zadarmo Grécko, zatiaľ čo iní platia ročné školné vo výške 1500. Navyše skutočnosť, že životné náklady v Grécku patria medzi jedny z najlacnejších v Európe, znamená, že máte príležitosť na neuveriteľne lacné štúdium v ​​zahraničí.

Grécke vysoké školstvo je plne riadené štátom. Iba štátne inštitúcie sú uznávané a môžu poskytovať terciárne vzdelávanie. Existuje niekoľko súkromných inštitúcií – najmä pobočky univerzít a vysokých škôl napríklad v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii.

Tie zase ponúkajú tituly akceptované riadiacimi orgánmi materskej krajiny. Ako pri väčšine súkromných škôl, školné je v Grécku podstatne vyššie ako na verejných univerzitách.

Ak sa však už neviete, že sa budete môcť tešiť zo štipendií v zahraničí v Grécku, budete sa musieť naučiť po grécky.

Zoznam vysokých škôl v Grécku

Ďalej sme zostavili zoznam univerzít bez výučby v Grécku, kde môžete študovať v zahraničí zdarma zahŕňajú:

#6. Island

Na začiatku sú verejné vysoké školy pre všetkých študentov zdarma Island, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú (5% študentov vyšších ed medzinárodne).

Väčšina tried sa však vyučuje v islandčine. Ak chcete získať študijný pobyt v zahraničí v jednom z najobľúbenejších krajín, ktoré sa práve chystajú na návštevu (Island), mali by ste byť schopní hovoriť aspoň po anglicky.

Zoznam bezplatných univerzít na Islande

Náklady na štúdium na Islande budú závisieť od rôznych faktorov, ako je univerzita, ktorú sa chcete zúčastniť, kurz, ktorý chcete absolvovať a či ste študentom z EÚ alebo mimo EÚ.

Súkromné ​​univerzity účtujú školné, ktoré je pomerne nízke v porovnaní s inými európskymi inštitúciami, zatiaľ čo verejné univerzity majú namiesto školného ročný registračný poplatok.

Študenti mimo EÚ budú musieť zaplatiť aj poplatok za prihlášku. 

Tiež sme vytvorili zoznam univerzity na Islande pre zahraničných študentov kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

#7. Česká republika

Česká republika ponúka štipendiá na štúdium v ​​zahraničí študentom všetkých národností, ktorí môžu hovoriť česky, aby mohli študovať zadarmo.

Napriek tomu, aj keď nemôžete, môžete sa zaregistrovať v jazykovej triede za približne $ 900 za semester. Je to malá cena platiť za bezplatné vzdelávanie v jednom z Európe najvhodnejšie a najprístupnejšie krajiny.

Na štúdium v ​​zahraničí však nepotrebujete veľa peňazí. V dôsledku toho, s extra úsilie, trpezlivosť a flexibilitu na mieste, môžete študovať v zahraničí zadarmo alebo za veľmi nízke náklady.

Zoznam univerzít poskytujúcich bezplatné školné v roku 2007 Česká republika 

Školné na verejných vysokých školách v Českej republike sa líši v závislosti od vyučovacieho jazyka predmetu alebo študijného programu. Pri štúdiu v českom jazyku sú študenti oslobodení od platenia školného.

Za štúdium v ​​angličtine alebo inom cudzom jazyku si verejné aj súkromné ​​inštitúcie účtujú školné od cca 1000 EUR za semester.

Okrem toho môžu verejné inštitúcie účtovať nevratné registračné poplatky vo výške približne 20 EUR (500 CZK) podľa pravidiel stanovených zákonom o vysokých školách v Českej republike, zatiaľ čo súkromné ​​inštitúcie môžu rozhodnúť o výške registračných poplatkov, ktoré platia študenti.

Ďalej sme zostavili zoznam univerzít bez výučby v Českej republike, kde môžete študovať v zahraničí zdarma zahŕňajú:

#8. Luxembursko

Okrem troch národných jazykov (luxemburčina, nemčina a francúzština) v roku 2006. \ T Luxembursko, Angličtina sa vyučuje povinne. Veľká časť obyvateľov Luxemburska preto môže hovoriť Angličtina.

Luxemburská univerzita je tiež jedinou univerzitou so sídlom v Luxemburgu medzinárodne, Okrem poplatku 800 v prvom roku a ročného poplatku 400 za rok je to úplne zadarmo študovať tu, pre všetkých študentov.

Vo všeobecnosti sa výučba na vyššom vzdelávaní v Luxembursku uskutočňuje v angličtine a v ktoromkoľvek z úradných jazykov Luxemburska, čo študentom poskytuje príležitosť plynule hovoriť niekoľkými jazykmi a zároveň získať vysokoškolský titul.

Luxembursko, zakladajúci člen Európskej únie, hostí niektoré z najdôležitejších európskych inštitúcií, ako napríklad Európsky súdny dvor alebo Európsku investičnú banku.

Zoznam univerzít poskytujúcich bezplatné školné v roku 2007 Luxembursko  

Študenti nemusia platiť školné za väčšinu študijných programov na vysokých školách v Luxemburgu, s výnimkou niekoľkých špecifických kurzov, pričom školné začína približne 600 EUR za semester. Študenti však musia zaplatiť malý registračný poplatok vo výške 100 EUR za semester.

Tiež sme vytvorili zoznam univerzity bez výučby v Luxemburgu kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

#9. Nórsko

V Nórsku je verejné vzdelávanie prakticky zadarmo bez ohľadu na národnosť. Akademický rok má dva semestre, ktoré sa začínajú od augusta do decembra a od januára do júna. Hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie nesie nórske ministerstvo školstva a výskumu.

Hovorte nórsky? Skvelé. Môžete študovať v zahraničí zadarmo Nórsko len za registračný poplatok vo výške $ 50.

Zoznam univerzít poskytujúcich bezplatné školné v roku 2007 Nórsko  

Školné na verejných vysokých školách v Českej republike sa líši v závislosti od vyučovacieho jazyka kurzu alebo študijného programu. Za štúdium v ​​českom jazyku sú študenti oslobodení od platenia školného. Za štúdium v ​​angličtine alebo v akomkoľvek inom cudzom jazyku si verejné aj súkromné ​​inštitúcie účtujú školné od približne 1000 XNUMX EUR za semester.

Okrem toho môžu verejné inštitúcie účtovať nevratné registračné poplatky vo výške približne 20 EUR (500 CZK) podľa pravidiel stanovených zákonom o vysokých školách v Českej republike, zatiaľ čo súkromné ​​inštitúcie môžu rozhodnúť o výške registračných poplatkov, ktoré platia študenti.

Ďalej sme zostavili zoznam univerzít bez vyučovania v Nórsku, kde môžete študovať v zahraničí zdarma zahŕňajú:

#10. Brazília

Ak môžete hovoriť po portugalsky, môžete si bezplatne vzdelávať na jednej z vážených verejných univerzít v Brazílii len za veľmi malý registračný poplatok, keď váš kurz začína.

Samozrejme, budete musieť urobiť test, rovnako ako ostatní potenciálni brazílski študenti budú robiť. Aby ste preukázali svoju portugalskú úroveň zručností, musíte získať certifikát CELPE-Bras.

Brazílska krajina bola plná tajomstiev a tajomstiev až do expedície do Amazónie. Amazonské džungle, plné rôznych zvierat, stále majú určité tajomstvá, ktoré sa vedci snažia odhaliť. Brazília je piata najväčšia krajina na svete a je tiež jedným z najväčších vývozcov kávy, pretože v tejto krajine je veľa kávovníkov.

Zoznam bezplatných univerzít v Brazílii

Okrem toho sme zostavili zoznam univerzitami v Brazílii kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

#11. Japonsko

Vláda má záujem prilákať viac zahraničných študentov a stanovila si cieľ mať zahraničných študentov 300,000 v krajine prostredníctvom 2020 (dosiahla značku 100,000 v 2003). V dôsledku toho sa univerzity zameriavajú na uľahčenie života pre zahraničných študentov, od aplikačného procesu až po nájdenie zamestnania po ukončení štúdia.

Zoznam univerzít bez školného v Japonsku

Školné v Japonsku je relatívne lacné, najmä v porovnaní s poplatkami v USA a Veľkej Británii. Poplatky pre zahraničných študentov sú pomerne nízke a existuje niekoľko štipendií, ktoré môžu študenti požiadať o finančnú podporu.

Napríklad poplatky na vrchole Tokijskej univerzity začínajú na 485,900 3,520 jenov (248,500 1,800 GBP) pre študentov. K dispozícii je tiež vstupný poplatok vo výške XNUMX XNUMX jenov (XNUMX XNUMX libier).

Nepredpokladajte však, že väčšina elitných univerzít účtuje vyššie školné, keďže je známe, že niektoré menej známe inštitúcie účtujú vyššie poplatky. Ďalšia prestížna univerzita, Kyoto University, si účtuje oveľa vyšší poplatok vo výške 535,800 3,900 jenov (XNUMX XNUMX £), ale je zriedkavé, že poplatky presiahnu túto sumu.

Študenti musia okrem školného zaplatiť aj vstupné, ktoré je obyčajne 282,000 jenov (£ 2,000).

Školné sa medzi jednotlivými univerzitami líši. Skontrolujte ceny na univerzitách, ktoré vás zaujímajú.

Okrem toho sme zostavili zoznam univerzity v Japonsku, ktoré sú bezplatné kde môžete študovať zadarmo, zahŕňajú:

ODPORÚČAME:

Spĺňa tento článok vaše bezprostredné potreby? ak áno, opíšte nám nižšie hodnotenie 5. ak nie, zanechajte odpoveď v poli s komentárom, aby ste vyjadrili svoje obavy alebo položili otázku a my sa vám čo najskôr ozveme.

Komentáre sú uzavreté.

ZVEREJNENIE: Tento príspevok môže obsahovať pridružené odkazy, čo znamená, že keď kliknete na odkazy a uskutočníte nákup, dostaneme províziu.


SÚVISIACE PRODUKTY